วัดป่าคลองมะลิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าคลองมะลิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.อ่างคีรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปี เงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วัดป่าคลองมะลิได้รับรางวัลชมเชยจากกรมป่าไม้ในการจัดการประกวดป่าชุมชนดีเด่นปี 2543
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองมะลิ ม.8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ห่างจากตัวอำเภอมะขามประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :447