วัดเขาขุนพนม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาขุนพนม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลพรหมโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.42
longitude :  99.97
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีถ้าที่สวยงามสามรถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  การลอดถ้ำต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่า

จำนวนผู้เข้าชม :412