หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสงคราม > เมืองสมุทรสงคราม > พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดดาวโด่ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดดาวโด่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดดาวโด่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งมรดก
การเดินทาง :  การเดินทางด้วยรถยนต์ เปิด เข้าชม วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าชม :116