ลานพระรถชนไก่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานพระรถชนไก่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ดงน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานพระรถชนไก่ อยู่ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น ปัจจุบันมีลักษณะเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยกอไผ่และต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ริมลานมีเจดีย์ทรงกลมขนาดย่อมไม่ปรากฏว่าสร้างสมัยใด มี ตำนานเล่าว่าบริเวณนั้นปลูกต้นข้าวไม่ค่อยได้ผลเพราะพระรถเคยขอชาวบ้านเลี้ยงไก่ แต่ชาวบ้านไม่ให้พระรถจึงสาปไว้ ลานชนไก่แห่งนี้พระรถได้ไปท้าพนันชนไก่กับเจ้าเมืองอู่ไท ในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ยัง มีถ้ำนางสิบสองและหมอนนาง ที่บ้านหมอนนาง ศิลา 12 ก้อนเป็นหมอนสำหรับนางสิบสองในเรื่องพระรถเสนหนุน ส่วนถ้ำนางสิบสองเป็นถ้ำดินที่นางสิบสองเคยถูกขังเพราะนางยักษ์สนธมาร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :410