กู่โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กู่โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหว้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลหว้านคำ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  ระยะห่างจากอำเภอราษีไศล 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :392