ถ้ำห้วยบอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำห้วยบอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่13 ต.เวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมรดกของตำบลเวียง มีหินที่สวยงาม
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอฝาง ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :811