น้ำตกหลี่ผี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหลี่ผี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่าสมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.89
longitude :  103.50
รายละเอียด :  ก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นแม่น้ำสงครามระหว่างบ้านท่าลี่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กับบ้านเหล่าสมบูรณ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ที่มีลักษณะเป็นหลุมบ่อคล้ายกับดักปลา (หลี่) และในหลี่นั้นจะมีเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ชาวบ้านจึงเรียกรวมกันว่า หลี่ผี ซึ่งในปัจจุบันเกาะที่อยู่ได้หายไปแล้วตามการกัดเซาะของน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก
การเดินทาง :  เดินทางออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าสู่อเภอพังโคนเลี้ยวขวาผ่านอำเภอวานรนิวาสและมุ่งหน้ามายังอำเภอบ้านม่วง หลี่ผี ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม.10 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :428