หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เวียงสา > วัดศรีกลางเวียง
วัดศรีกลางเวียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีกลางเวียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.กลางเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.57
longitude :  100.75
รายละเอียด :  ประวัติและความสำคัญ จากบันทึกพงศาวดารน่าน ว่า เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๓๓๔ กำหนดวัดศรีกลางเวียง เป็นแกนกลางในการสร้างบ้านแปงเมือง เวียงป้อ โดยวัดสี่ทิศ ให้ได้ ๕๐๐ วา สี่มุมเมือง " เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ วันเสาร์ ฤกษ์ ๒๐ ตัว ยามฑูตเจ้า ก็ได้ตั้งเวียง ไม้ลำแป้น ไม้แก่น หื้อเป็นบ้านเวียงป้อปากสาหั้นแล " และในปี พ.ศ.๒๓๓๘ วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ได้ ยกช่อฉัตร พระเจดีย์วัดศรีกลางเวียง
การเดินทาง :  วัดศรีกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :497