หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > วัดพระธาตุศิลาอาสน์
วัดพระธาตุศิลาอาสน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุศิลาอาสน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  - วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์เป็นเขตอภัยทาน ที่มีกิจกรรมการให้ ทานแก่ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาดุกยักษ์ ปลานิล เต่า เป็นต้น - วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์เป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ของ อบต.ต้า - กิจกรรมวันวิสาขบูชา (แปดเป็ง) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม จัดเวทีตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น ที่ตั้ง เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๙๗๔๗๕ ประวัติย่อ วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๖ เดิมชื่อ วัดม่อนกองหิน ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ โดยหลวงพ่ออินหวัน จิตฺตธมฺโม และต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ปัจจุบันวัดพระเนตรมีพระภิกษุ จำนวน ๒ รูป สามเณร จำนวน ๔ รูป มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา โบราณสถาน/โบราณวัตถุที่สำคัญของวัด ๑. เจดีย์ (พระธาตุ) ๒. พระพุทธรูปหินทราย ลำดับเจ้าอาวาส ๑. ครูบาอินทร์หวัน จิตฺตธมฺโม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2505 - 2510 ๒. หลวงพ่อปูรี ธมฺมวโร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527 ? 2549 ๓. พระสมุห์ภานุพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ? ปัจจุบัน ไวยาวัจกร นายศรีวิชัย อินต๊ะ มัคนายก นายสังวาลย์ ไชยสมบัติ
การเดินทาง :  เส้นทางการคมนาคม จากที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เลี้ยวขวา ไปยังเส้นทาง ๑๐๒๐ ประมาณ ๖ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :628