สวนประสมทรัพย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนประสมทรัพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบางบุตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภายในมีสวนเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ชมพู่ สละ กระท้อน กิจกรรม ชมสวนผลไม้ ชิมสวนผลไม้ จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคา 200 บาท ราคาปี 2557 บุฟเฟ่ต์ผลไม้พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 300 บาท ราคาปี 2557 รองรับจอดรถส่วนตัวได้15 คัน รองรับจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้ 4-5 คัน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอบ้านค่าย ประมาณ 12.7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :474