อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งสว่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งสว่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.90
longitude :  105.28
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เชื่อมระหว่างบ้านด่านหม่วนกับบ้านทุ่งสว่าง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :343