สวนองุ่นไร่ฐิตวันต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนองุ่นไร่ฐิตวันต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  199 หมู่ที่6 บ้านซับสวอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-5616116
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผลิตและจำหน่ายองุ่นไร้เมล็ดและผักปลอดสารพิษ
การเดินทาง :  199 หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่ฐิตวันต์

จำนวนผู้เข้าชม :597