หลวงพ่อยืน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อยืน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดจุกคลี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดจุกคลี พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมีนายทองแดง ผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้านจัดสร้างขึ้นซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๒๓ วัดนี้มีหลวงพ่อยืนปางห้ามสมุทร สูง ๑๙ วา (๓๘ เมตร) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวัดหนึ่งในเก้าของการไหว้พระ ๙ วัด ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณวัดมีองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดตั้งอยู่ด้วย
การเดินทาง :  เส้นทางหลวงหมายเลข 3454 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนผู้เข้าชม :448