หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาวัดดอนแก้ว
แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาวัดดอนแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาวัดดอนแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดดอนแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.11
longitude :  100.80
รายละเอียด :  บ้านดอนแก้ว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านดอนแก้ว ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนแก้วจึงผูกพันกับกับลำน้ำน่าน เมื่อป่าถูกทำลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำน่านลดลง ประกอบกับมีการใช้สารเคมีจำนวนมากและการหาปลาไม่ถูกวิธี ทำให้ปลาลดลง และปลาบางชนิดสูญพันธ์ จึงเป็นเหตุให้ชุมชนบ้านดอนแก้วเกิดแนวคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดย พ่อสมาน ค่ายอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมอุดมการณ์ร่วมกับผู้อาวุโส ผู้นำหมู่บ้าน พระสงฆ์ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ครูและชาวบ้านดอนแก้วจัดตั้งเขตอภัยทานอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านดอนแก้วขึ้น ณ บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดดอนแก้ว เป็นเขตอภัยทาน มีระยะทาง 120 เมตรโดยได้กำหนดกฎ ระเบียบการอนุรักษ์ปลา หากมีคนละเมิดสิทธิ์จับปลาในเขตดังกล่าว จะถูกปรับเป็นเงิน 500บาทต่อครั้ง ทำให้บริเวณเขตอภัยทานแห่งนี้ มีพันธุ์ปลาธรรมชาติมารวมกันอยู่อย่างหลากหลาย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยายเพิ่มเป็น 300 เมตร
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอเมืองน่าน เดินทางโดยรถโดยสาร หรือ รถยนต์ส่วนตัว ตามเส้นทาง 1080 ระยะทาง 41 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 48 นาที ก่อนถึงอำเภอท่าวังผามีทางแยกซ้ายไปอีก 4 กม. ตามเส้นทาง สบสาย - เชียงแล ไปยังแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา วัดดอนแก้ว ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที โดยประมาณ

จำนวนผู้เข้าชม :487