ต้นยวนผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นยวนผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านส้านเหล่า ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ต้นยวนผึ้ง ภาษาเหนือเรียกว่า แสลง หรือ ต้นแหลง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ วัดโดยรอบโคนต้น 24 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ใบเดี่ยว ผลกลม ออกตามง่ามไม้ หรือตามกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ด 1 ? 1.5 เซนติเมตร มีขนสั้นปกคลุม ผลอ่อนสีเขียว มีผึ้งมาทำรังเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี และต้นยวนผึ้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดต้นไม้ยักษ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ต้นยวงผึ้งตั้งอยู่ บ้านส้านเหล่า หมู่3ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :232