เกาะคำเหียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะคำเหียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลคลองรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0864883068
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองรี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :386