วัดหน้าพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหน้าพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านหน้าพระธาตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ติดกับริมน้ำน่านฝั่งตะวันออกเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิชัย ภายในบริเวณวัดหน้าพระธาตุมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากหมาย ที่สำคัญคือ หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่หน้าตักว้าง 3 วา สร้างโดยพระยาโคตรบองเมื่อปี พ.ศ.1470 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากถนนสายเอชีย มาเป็นระยะทาง กม. จากถนนสาย 177 มาเป็นระยะทาง กม. จากถนนสาย 1204 มาเป็นระยะทาง กม.

จำนวนผู้เข้าชม :406