ผาช่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาช่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านแม่พริก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.01
longitude :  100.06
รายละเอียด :  จุดชมวิว ผาช่อ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทางห่างจากอำเภอดอกคำใต้ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :382