ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านโนนม่วง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :398