หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.หนองควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสนุกบนพื้นฐานธรรมชาติ ( Nature Theme Park ) ของรัฐบาลที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามตามธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในเขตตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในพื้นที่ 819 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ไนท์ซาฟารีอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟประมาณ 15-20

จำนวนผู้เข้าชม :785