วัดทรายมูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทรายมูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทรายมูล หมู่ที่ 23 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-8961543
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดทรายมูล ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 23 ตำบลแม่ข้าวต้ม บนที่ราบ ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือติดกับทุ่งนา ด้านหน้าวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและของบริวาร บรรจุภายในพระธาตุหลวงทรายมูล
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :2435