ผาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านผาแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนบุคคล / มอเตอร์ไซค์

จำนวนผู้เข้าชม :94