วัดหนองกระโดน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองกระโดน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองกระโดน เป็นศูนย์รวมจิตใจ และการปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้านในตำบลหนองกระโดน และในตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีหลวงพ่อพวง หลวงพ่ออ้วน ประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมายาวนาน
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :506