ห้วยวังไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยวังไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.72
longitude :  101.05
รายละเอียด :  เป็นโครงการป่าชุมชน เมื่อปี 2544 มีเนื่อที่ประมาณ 20 ไร่
การเดินทาง :  โดยสารรถยนต์หรือการเดินทางด้วยเท้า ชมธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม :287