วัดช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ม่วงเตี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  100.33
รายละเอียด :  วัดช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาดิน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งวัดช้างเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง ในปัจจุบันได้จัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวการเที่ยวไหว้พระ 9 วัด และภายในวัดช้างยังมีโบราณสถานที่มีความเก่าแก่มาก นั่นคือ เรือเทวีนันทวัน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้. ? เรือเทวีนันทวัน ? เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ณ วัดช้าง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยกำนันอนันต์ กวยาวงศ์ ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว และคุณชวลิต วิเศษสุทธิกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลบางจัก บุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ ได้นำซุงจากต้นตะเคียนทองทั้งต้นมาจากอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในราคา 120,000 บาท และทำการขุด โดย ? ช่างเสริม ? ซึ่งเป็นช่างชื่อดังมีฝีมือในการขุดเรือ จากจังหวัดนครสวรรค์ ใช้เวลาในการขุด 3 เดือนเต็ม ? เรือเทวีนันทวัน ? ลำนี้บรรจุฝีพาย จำนวน 54 ฝีพาย และเพียง 1 ปี แรกก็สามารถสร้างชื่อเสียงได้ โดยปราบเรือดังๆ จากทุกภาคในลุ่มแม่น้ำน้อย และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมด และ ? เรือเทวีนันทวัน ? จึงเป็นเรือที่มีประวัติชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงต่าง ๆ ที่มีเรือยาวลำนี้ไปลงแข่งขัน และเรียกขนานนามเรือยาวลำนี้ว่าเป็น ? เรือรางวัลเกียรติยศ ? รางวัลเกียรติยศ ของ ? เรือเทวีนันทวัน ? 1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2525 2. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ณ วัดคฤหบดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2525 3. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 3 ปี ซ้อน พ.ศ. 2523 ? 2525
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :474