วัดดอนใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ที่สำคัญของ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจาก ทต.หนองมะโมง 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :66