หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > สามชุก > โบราณสถานวัดหนองผักนาก
โบราณสถานวัดหนองผักนาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดหนองผักนาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-496567
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองผักนาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย นักโบราณคดี สาขาประติมากรรม ได้ทำการตรวจสอบพุทธลักษณะของพระปฏิมากร ว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ส่วนอุโบสถหลังเก่าที่ผุพังแล้วเหลือเพียงรูปฐานซึ่งสันนิฐานว่าเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากกรรมการวัดหนองผักนากได้ขุดหลุมนิมิต และเสมาปรากฏว่าพบเบี้ยจั่น และเงินพดด้วง มีปูชนียวัตถุ/ปูชนียสถาน คือ ๑.พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง จำนวน ๑ องค์ ๒. เจดีย์ จำนวน ๒ องค์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สพรรณบุรี 72130

จำนวนผู้เข้าชม :435