ศาลาหลวงพ่อแช่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาหลวงพ่อแช่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.16 บ้านบ่อสุพรรณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :281