แม่น้ำชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แม่น้ำชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่านางแนว หมู่ 2,8,9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :328