ถ้ำดอกบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำดอกบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
การเดินทาง :  ระยะทาง 13 กิโลเมตร จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

จำนวนผู้เข้าชม :309