สวนพืชไร้ดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพืชไร้ดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  8 ม.6 ต.วังน้ำซับ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :343