อ่างเก็บน้ำกุดกระสู้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำกุดกระสู้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  กุดกระสู้ ม.2 ต.เก่ากลอย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :310