หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เมืองเพชรบุรี > พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่การดูแลของมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรีห่างจากพระนครคีรีประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนดำรงรักษ์ผ่านพระราชวังทางทิศเหนือ ถนนราชดำริห์ผ่านทางทิศใต้ และถนนราชดำเนินผ่านทางทิศตะวันตก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.09
longitude :  99.95
รายละเอียด :  พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) เป็นพระราชวังแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูฝน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดดเด่นสวยงามแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2469 และได้พระราชทานนามว่า ?พระรามราชนิเวศน์?
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่การดูแลของมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรีห่างจากพระนครคีรีประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนดำรงรักษ์ผ่านพระราชวังทางทิศเหนือ ถนนราชดำริห์ผ่านทางทิศใต้ และถนนราชดำเนินผ่านทางทิศตะวันตก

จำนวนผู้เข้าชม :497