วัดบางปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4 ต.บ้านเกาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "_"
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :583