อ่างเก็บน้ำห้วยคำบอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยคำบอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 , 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :320