พระเจ้านั่งโก๋น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจ้านั่งโก๋น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.หางดง อ.หางดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  พระเจ้านั่งโก๋น หรือ พระศิริมหาวนากาวิละ ได้นั่งขี่คอช้างแกะสลักพระเจ้ากลางลำต้นไม่ใหญ่ ดังที่ในปัจจุบัน ส่วนวันที่เริ่มลงมือแกะสลักนั้นตรงกับเดือน12 แรม 15 ค่ำ พ.ศ. 2325 เป็นเวลาล่วงเลยมา 220 ปีแล ในการแกะสลักพระเจ้านั่งโก๋นครั้งนี้ได้มีเหล่าเสนาอามาตย์และตุกขะตะช่วยแกะพระ พร้อมพระเจ้ากาวิละ จำนวน 21 คน ตุกขะตะ จำนวน 5 คน รวมแล้วมีการแกะพระทั้งหมดตามต้นไม้ต่างๆ รวม 26 องค์ รวมกับพระเจ้านั่งโก๋นแล้วเป็นจำนวน 27 องค์ ปัจจุบันคงเหลือพระเจ้านั่งโก๋นเพียงองค์เดียว
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางถนนสายเชียงใหม่ -หางดง กลับรถตรงปั๊ม ปตท. เข้าถนนคันคลองมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง พระเจ้านั่งโก๋นจะอยุ่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม :866