ถ้ำพระพุทธไสยาสน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านโคกตาดทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์หรือถ้ำพระทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูผาเหล็ก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์(พระนอน) ขนาดใหญ่และสวยงามมาก และมีรูปปั้นคอนกรีตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีขาว นั่งประทับอยู่บนยอดเขาสวยงามมากสามารถมองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :278