วัดพยาญาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพยาญาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.เกาะเกิด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035702625
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศิลปะ วัฒนธรรม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020

จำนวนผู้เข้าชม :482