หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > หอระฆัง, พระวิหาร
หอระฆัง, พระวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอระฆัง, พระวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดไม้งามหลวง ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.92
longitude :  99.08
รายละเอียด :  วัดไม้งามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 5 บ้านไม้งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 40 วา ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนประชาชน ทิศใต้ยาว 45 วา ติดต่อกับทางเดิน ทิศตะวันออกยาว 50 วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกยาว 50 วา ติดต่อกับถนนสายไม้งาม - ตลาด และมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆมี ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500 หอสวดมนต์กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2473 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นที่สักการะ วัดไม้งามหลวงสร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ประมาณ พ.ศ. 2310 ชาวบ้านนิยมเรียก "วัดใต้" ประชาชนชาวบ้านไม้งามร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีต้นไม้โพธิ์ใหญ่แผ่ก้านสาขาสวยงามอยู่ที่หน้าวัด จึงเรียกกันว่าบ้านไม้งาม ต่อมาก็เรียกเป็นนามวัด วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกในท้องที่ตำบลไม้งามทีเดียว มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา 4 รูป เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พระปัญญา พ.ศ. 2450 - 2454 รูปที่ 2 พระสุ่ม พ.ศ. 2455 - 2456 รูปที่ 3 พระห่าน พ.ศ. 2456 - 2471 รูปที่ 4 พระอนามัย พ.ศ.2471 - 2478 รูปที่ 5 พระเขียว พ.ศ. 2478 - 2486 รูปที่ 6 พระปัญญา พ.ศ. 2486 - 2495 รูปที่ 7 พระแก้ว พ.ศ. 2496 - 2505 รูปที่ 8 พระสม พ.ศ. 2505 - 2515 รูปที่ 9 พระหยวก อกฺโกธโน รักษาการตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา
การเดินทาง :  เดินทางทางรถ ออกจากตัวเมือง ขึ้นเหนือผ่านจวนผู้ว่า ตรงมาตามทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่าน ต.หัวเดียด เข้าตำบลไม้งาม ประมาณ 1.6 กิโลเมตร วัดอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :569