หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ยโสธร > เลิงนกทา > ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้อมเกล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านน้อมเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2535 มีกลุ่มทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,สมุนไพรและมีป่าดงวัดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ 2,789 ไร่ และมีพืช ผลไม้ สมุนไพร สัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ มีกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เหมาสำหรับศึกษาดูงาน
การเดินทาง :  โดยรถส่วนตัว ถนนหมายเลข 212 เลิงนกทา-อำนาจเจริญ ถึง บ.ห้วยสะแบกเลี้ยวซ้ายตามถนนภายในหมู่บ้าน ห้วยสะแบก-น้อมเกล้า ระยะทางจากเลิงนกทา-น้อมเกล้า ประมาณ 48 ก.ม. ตามเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ภูจันทร์ ภูสูง อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ภูถ้ำพระ

จำนวนผู้เข้าชม :307