เจดีย์ควนโยง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์ควนโยง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.95
longitude :  100.57
รายละเอียด :  โบราณสถานเจดีย์ควนโยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน เจดีย์ควนโยงมีให้เห็นนานมาแล้ว ครั้งปู่ย่า ตา ทวด ก็เห็นเจดีย์คงอยู่แล้ว และจากการบอกเล่านั้น ได้มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้สมทบเงินทองเพื่อไปช่วยสร้างพระธาตุนครศรีธรรมราช แต่เมื่อไปถึงแล้วปรากฎว่าเขาได้สร้างเสร็จแล้ว จึงกลับบ้านมาสร้างเจดีย์ควนโยงแทน และปรากฎว่าวันเพ็ญเดือนสามของทุกปีจะมีประเพณีขึ้นควนโยงเพื่อทำการสักการะเป็นพุทธบูชาเจดีย์ โดยในคืนเพ็ญนั้นจะมีหนังตะลุงและมโนราห์รำ ถวายเจดีย์ รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม ระฆังคว่ำ เหนือเสาหารเป็นกลีบมะเฟืองรอบเสาหารมีการบรรจุพระพุทธรูป 12 องค์ มีทั้งพระยืน พระนอน และพระนั่ง ส่วนมากเป็นพระทรงเครื่องเนื้อทองเถื่อน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม :216