หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สะเมิง > โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.แม่สาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงในคราวแรกเป็นสถานที่สาธิต การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า และการเกษตรนำร่อง การปศุสัตว์ รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ มีประชาชนทั้งในอำเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิง ประมาณ 25 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :206