วัดป่าชับเม็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าชับเม็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1,14 ต.นางาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :302