เขื่อนลำน้ำเข็ญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนลำน้ำเข็ญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการชลประทานน้ำเชิญ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จในปี 2522 เนื่องจากราษฎรชาวตำบลชุมแพ ได้ทูลถวายหนังสือเพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานสร้างเขื่อนทดแทนฝายเดิม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองขอนแก่น ตามทางหลวงสาย 12 ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ตรงไปยังเส้นทางชุมแพ-เมืองเลย เลี้ยวซ้ายมีป้ายบอกเส้นทาง

จำนวนผู้เข้าชม :339