ทุ่งพึงพืด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งพึงพืด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1,530 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ขณะนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลปรับปรุงให้เป็นแหล่งข้อมูลพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 2233

จำนวนผู้เข้าชม :388