โบราณสถานกู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานกู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าบ้านโนนกู่ ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043448394
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กู่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเป็นประจำของทุกปี ของชาวตำบลสาวะถี และตำบลใกล้เคียงได้มาเคารพศักการะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  จากตัวเมืองขอนแก่น เดินทางมาตามเส้นทางถนนมะลิวัลย์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลขที่ 12 จนถึงแยกมัญจาคีรี เข้ามาทางขวามือของตำบลบ้านทุ่ม แล้วเลี้ยวเข้าถนนเส้นบ้านม่วง แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นบ้านสาวะถี อีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านโนนกู่ก็จะถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานกู่

จำนวนผู้เข้าชม :170