พระเจ้าใหญ่ผือบัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจ้าใหญ่ผือบัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบูรณะสิทธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติพระเจ้าใหญ่ผือบัง พระเจ้าใหญ่ผือบัง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านไผ่มาแต่ดั้งเดิม มีขนาดขนาดตักกว้าง ๕ ศอก สูง ๗ ศอก ประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรณะสิทธิ์ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ชาวบ้านได้กำหนดเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นนมัสการมีการทำบุญบั้งไฟขอฟ้าขอฝนให้อุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  วัดบูรณสิทธิ์ (พระเจ้าใหญ่ผือบัง) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5

จำนวนผู้เข้าชม :410