สระสี่เหลี่ยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระสี่เหลี่ยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สระสี่เหลี่ยม เป็นสระโบราณได้มีการขุดลอกในปี พ.ศ. 2533 ขนาดกว้าง 250.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก 3.00เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สภาพปัจจุบัน มีเนื้อที่ 121 ไร่ 60 ตารางวา มีสระสี่เหลี่ยมขนาด 85 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยู่กึ่งกลางพื้นที่ มีศาลายื่นลงไปในสระสี่เหลี่ยม บริเวณถนนรอบในสระสี่เหลี่ยมเป็นถนน คสล. บริเวณรอบนอกเป็นรั้วลวดหนาม บริเวณข้างถนนมีสนามหญ้าและสวนหย่อมและ ไม้ยืนต้นที่ได้ปลูกไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง และในบางครั้งก็จะสามารถพบเห็นนกเป็ดน้ำฝูงใหญ่ที่มาลอยเล่นน้ำภายในบริเวณสระสี่เหลี่ยมในช่วงเย็น
การเดินทาง :  สระสี่เหลี่ยม อยู่ห่างจากองค์ปราสาทศีขรภูมิ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 300 เมตร สามารถเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานฯลฯ ได้ตามความสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :562