บ้านโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1บ้านท่าสาป
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.54
longitude :  101.28
รายละเอียด :  บ้านโบราณสมบุรณ์ กุลณรงค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่บ้านท่่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นบ้านโบราณสร้างขึ้นเมื่อสมัยเมืองยาลอ เชื่อกันว่าบ้านโบราณนี้เป็นของพระราชวงค์สมัยเมืองยาลอ ปัจจุบันไม่มีคนอยู่อาศัยแต่มีคนเฝ้าดูแลบ้านเป็นอย่างดี สามารถเที่ยวชมและสอบถามประวัติได้ เป็นบ้านโบราณที่น่าสนใจและศึกษาค้นคว้า ซึ่งบ้านทั้งหลังสร้างจากไม้และใช้สกรูในการสร้าง ปัจจุบันหาดูได้ยาก
การเดินทาง :  ใช้เส้นทาง ถนนสิโรรส / สุขยางค์ เส้นทางที่ 4106 ระยะทางประมาณ 3.7 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที หรือสอบสถามข้อมูลที่ 073-362485-7

จำนวนผู้เข้าชม :374