เขาพนมโดม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพนมโดม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ซับหมี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044056188
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นภูเขาธรรมชาติ ตั้งอยู่เขตรอยต่อตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ติดทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
การเดินทาง :  เส้นทางรถยนต์ หลวงหมายเลข 205

จำนวนผู้เข้าชม :319